HUVI õuesõpe igas koolis

Motor OÜ on välja töötamas uut toodet koolidele brändi alt HUVI. Motor toode viib lapsi õue õppima ja liikuma- aktiivne ainetund STEAM põhimõtetel selleks loodud keskkonnas. Meie selge suund on aidata koolidel õpetada üldpädevusi (uus õppekava nõuab seda varasemast enamgi, kuid õpetajatel puuduvad oskused), aga tekitada ha huvi loodus-ja täppisteaduste vastu läbi reaaleluliste õuesõppe projektide. Soovime muuta õues õppimist loomulikumaks osaks igapäevases õppetöös, pakkudes õpetajatele valmis lahendusi ainetundide, projektide jne läbiviimiseks looduses. Nii võimaldades õpetajal pakkuda haaravat õpikogemust ka ilma ettevalmistusse tunde ja tunde oma vaba aega panustamata. Õpilased saavad meie toodetega rakendada hands-on põhimõtet – õppida avastamise, katsetamise ja muidugi liikumise kaudu.

https://www.huvioutdoor.com/

Demoalal tutvustatakse tuulikut, millega saab proovida panna telefoni laadima (prototüübid olemas) ning projektipõhise õppe lähenemisi (osalejad saavad soovi korral ka ise tuuliku tiivikuid disainida ning neid siis katsetada)