Telia

Telia on vankumatu innovatsiooni liider. Seekordsel MELT innovatsioonifoorumil näitame kuidas rakendada asjade interneti võimekust igapäevaste tegevuste koordineerimisel, missugusel moel saab mobiilipõhiseid liikumisandmeid kasutada äritegevuse optimeerimiseks ning mis viisil asjade interneti kaudu kogutud andmetest lihtsustada äriprotsesse ja rakendada andmepõhist juhtimise otsustamist.

https://www.telia.ee/ari/mobiil/m2m-ja-iot-teenused/crowd-insights/

https://www.telia.ee/ari/mobiil/m2m-ja-iot-teenused/asjade-internet/