Anu Puusaag

Anu töötab täna Teadus- ja Ärilinnakus Tehnopol teadmusmahuka ettevõtluse valdkonnajuhina, koordineerides süvatehnoloogia sektorisse kuuluvaid teemasid nagu tehisintellekti arendamine, küberturvalisus ja tehnoloogiad, mille turule toomine võtab rohkem aega.

Lisaks on ta tegev ka targa linna valdkonnajuhina, koordineerides Eesti linnade ja ettevõtete omavahelist suhtlust ning toetades ettevõtteid leidmaks võimalusi oma toodete ja teenuste testimiseks linnakeskkonnas.

Anu töövaldkonnad on ka varasemalt olnud seotud ettevõtluse arendamisega, omades selleks peamiselt häid kontakte nii Eestis kui ka rahvusvaheliselt. Varasem töökoht EASis võimaldas Anul algatada ja kaasa lüüa tänaseks juba 15ndat tegevusaastat tähistanud Ajujahi konkursil, tegeleda süvakuti mentorprogrammiga, töötada välja erinevaid toetusmehhanisme nagu alustava ettevõtja toetus ning tegeleda laiemalt innovatsiooni- ja ekspordiarendamisega seotud tegevustega, peamiselt rahvusvaheliste kontaktide ja võimaluste loomisel.