Loe lähemalt

Merilin Pärli

Merilin Pärli

Merilin Pärli on ERR-i ajakirjanik, kes töötab “Aktuaalse kaamera” reporteri ja majandusuudiste toimetajana. Lisaks teeb ta Vikerraadios pikka intervjuusaadet “Reedene intervjuu” ja ETV2-s kultuurisaadet “Kultuuristuudio. Arutelu”. Enne AK-d töötas Pärli pikalt ERR-i uudisteportaalis, toimetas pühapäevast uudistesaadet “AK. Nädal” ja Vikerraadio argipäevamagasini “Uudis+”. Merilin Pärli on pälvinud oma töö eest kaks ajakirjanduspreemiat: 2019. aastal sai ta uuriva ajakirjanduse Bonnieri preemia ja 2024. aastal parima uudisloo preemia.